REFERENCE: SPOMENICI KULTURE

 

 • Apoteka Dušmanić u Požarevcu
 • Objekat u ul.Karađorđeva br.65
 • Crkva Sošestvije Sv.Duha u Vlasotincu
 • Muzej u Vlasotincu
 • Zgrada Načelstva u Požarevcu
 • Objekat Pariska br.7 u Beogradu
 • Caričin grad
 • Utvrđenje Kale Pirot
 • SKC Beograd
 • Studentski dom “Lola” u Beogradu
 • Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” Beograd
 • Kolarčev univerzitet u Beogradu
 • Poslovno-stambeni objekti u ul.Zmaj Jovina 1,3,5,7 i 9
 • Jugoslovensko dramsko pozorište
 • Kulturni centar “Servantes” u Beogradu
 • Zemunska gimnazija
 • Objekat Zmaj Jovina – Zemun
 • Zemunska bolnica – zgrada Pedijatrije